Euroheater AS blir medlemsbedrift i FSi

Euroheater AS har nå blitt medlemsbedrift i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), en anerkjent interesseorganisasjon som samler industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter med forretningsinteresser innen forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmarkedene, både nasjonalt og internasjonalt.

Hva er FSi?

FSi er en uavhengig og selvstendig interesseorganisasjon som representerer bedrifter som opererer innenfor forsvars- og sikkerhetssektoren. Foreningen fungerer som en plattform for samarbeid, kunnskapsutveksling og politisk påvirkning. Med et sterkt fokus på å fremme medlemmenes interesser, jobber FSi aktivt med å styrke norsk industri innenfor forsvars- og sikkerhetsområdet.

Medlemsbedrifter FSi

FSi har en medlemsbase på rundt 190 bedrifter. Blant disse finner vi de fire store aktørene: Kongsberg Defence & Aerospace, Nammo, Thales Norway og NFM Group. Disse selskapene representerer ryggraden i norsk forsvars- og sikkerhetsindustri og spiller en avgjørende rolle i å opprettholde landets nasjonale sikkerhet.

I tillegg til de fire store aktørene, består FSi-medlemsmassen hovedsakelig av små og mellomstore bedrifter (SMBer) som utmerker seg med avansert teknologi og høy kompetanse på komponent- og delsystemnivå. Disse bedriftene utgjør et fundament for innovasjon og utvikling i bransjen, og deres bidrag er avgjørende for å sikre Norges posisjon som en ledende aktør innen forsvars- og sikkerhetsindustrien.

Det er verdt å merke seg at FSi-medlemsbedriftenes forsvarsrelaterte omsetning var betydelig i 2021, med en samlet omsetning på 23 milliarder kroner per år. Av denne omsetningen utgjorde eksporten omtrent 70%, noe som understreker den internasjonale betydningen og konkurransedyktigheten til norsk forsvars- og sikkerhetsindustri.

Euroheater AS er stolt av å bli en del av FSi-fellesskapet og ser frem til å samarbeide med andre bransjeledere for å styrke norsk forsvars- og sikkerhetsindustri ytterligere. Som en pålitelig leverandør av mobile varmeløsninger, er Euroheater AS forpliktet til å støtte nasjonale og internasjonale sikkerhetsinitiativer ved å levere innovative og pålitelige produkter.

For mer informasjon om FSi og deres arbeid, vennligst besøk FSi sin nettside.

Eller kontakt post@euroheater.no for pris om produktet.