Norsk Militært Logistikkforum

Under Forsvarets Logistikk konferanse den 6. til 7. mai på Gardermoen, vil Euroheater's mobile luftvarmere bli fremvist. Det er vår partner, Oskar Pedersen AS, som vil vise frem disse innovative produktene.

Euroheater skal være med på industri dag KJK 17. april 2024

Forsvarsmateriell (FMA) planlegger en omfattende anskaffelsesprosess for å revitalisere Kystjegerkommandoen (KJK). Prosjektet inkluderer en rekke artikler som er skreddersydd for KJKs behov og egenart, inkludert fartøy under 24 meter, C4IS-systemer, bordingsmateriell, sensorsystemer og UAV-er. Industridagen vil være en viktig del av prosessen, der informasjon om bruksområdene for det nye utstyret og de overordnede kravene som må oppfylles, vil bli presentert. Dette vil gi leverandørene en forståelse av de konkrete utfordringene og behovene til KJK, slik at de kan utvikle og tilby løsninger som er best egnet for oppdragene til denne spesialiserte enheten.

Euroheater AS blir medlemsbedrift i FSi

Euroheater AS har nå blitt medlemsbedrift i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), en anerkjent interesseorganisasjon som samler industri-, leverandør-, og kompetansevirksomheter med forretningsinteresser innen forsvars-, sikkerhets- og beredskapsmarkedene.

Enforce Tac messe

Euroheater AS, ledende innen mobile varmesystemer, kunngjør sin deltakelse på årets Enforce Tac messe i Tyskland. Selskapet vil presentere sitt innovative utvalg av mobile varmere, som allerede har vekket interesse blant forsvar i Norden.

Eller kontakt post@euroheater.no for pris om produktet.