Kjøpsvilkår

Sist oppdatert: 08.08.23

1. Generelt

Euroheater AS administrasjon ligger i Kirkegata 13A, 3264 Larvik, Norge. Vårt lager, butikk og besøksadresse ligger i Masteveien 8, 1481 Hagan, Norge.
Org. nr: 928 989 054. Momsnummer er NO928989054MVA. 

Euroheater AS tar personsikkerheten på alvor, og er bevisst på at vår digitale hverdag hele tiden utfordrer oss på dette området. Gjennom dette dokumentet finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Vi ønsker å forsikre deg om at vi tar dine personvernbehov på alvor, og at all informasjon utnyttes kun i samsvar med retningslinjene som fremgår av denne erklæringen.

Det skal noteres at Euroheater kan foreta endringer eller oppdateringer av dette dokumentet. Derfor anbefaler vi at du jevnlig konsulterer dette dokumentet for å forsikre deg om at du er tilfreds med eventuelle modifikasjoner.

Ved å besøke og benytte deg av denne nettsiden, aksepterer du de betingelsene som er fastsatt nedenfor.

2. Registrering av personopplysninger

Vi registrerer ikke dine personopplysninger gjennom våre nettsider, med mindre du gjennomfører en handel, registrerer en bruker eller har gitt oss ditt samtykke om dette.

Når du handler hos Euroheater ber vi deg oppgi informasjon som fullt navn, adresse, organisasjonsnummer, e-post og telefonnummer. Dette er informasjon som er frivillig å gi fra seg, men som vil være nødvendig for å bruke eller bestille fra nettsiden, og som derfor er en forutsetning at du avgir dersom du vil handle hos oss.

Informasjonen over trenger vi for å sikre deg god service, korrekt håndtering av kundeforholdet, samt ha mulighet til å kontakte deg om det skulle være behov for det. Vi er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- og returhåndtering. All informasjon du oppgir er tilgjengelig og kan endres eller slettes når du måtte ønske det.

Opplysningene knyttet til din konto vil lagres og behandles frem til du sletter kontoen. Dersom du ikke har foretatt kjøp, vil kontoen slettes 12 måneder etter siste aktivitet på kontoen. Har du ordrer, vil kontoen slettes 5 år etter siste aktivitet på kontoen. Det sendes varsel om sletting på den e-postadressen du har oppgitt. Gir du ikke tilbakemelding vil kontoen slettes 14 dager etter sendt varsel.

Vi kan også behandle personopplysninger knyttet til klager, reklamasjon, herunder krav, eller annet knyttet til våre tjenester.

3. Sikkerhet rundt personvern

Euroheater forplikter oss til å holde din informasjon sikker og deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter. Vi har gode sikkerhetsrutiner for å sikre at data som er lagret på våre servere er sikre.

Euroheater beholder kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppgitte formål og i samsvar med lovbestemmelsene. Vi er pålagt å oppbevare enkelte kategorier av informasjon i forbindelse med regnskapsføring og avgiftshåndtering. Disse opplysningene oppbevares i henhold til gjeldende regler om bokføring mv. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Vi benytter informasjonen du oppgir for å kunne tilby deg en bedre og relevant tjeneste. Det gir oss muligheten til å forstå dine behov og forbedre våre tjenester.

4. Handel og betaling

Vi bruker Klarna checkout som betalingsmuligheter. For at vår leverandør av betalingstjenester skal kunne gjennomføre din betaling vil du bli bedt om å oppgi kredittkort- og personopplysninger. Denne informasjonen oppbevares utelukkende hos vår leverandør og er underlagt denne leverandørens retningslinjer for personvern. Vi oppbevarer betalingsopplysninger (men ikke kredittkortnummer) kun i den utstrekning, og så lenge det er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

5. Leveringsvilkår

Euroheater AS har forsendelser i hele Norge og Europa. Leveringstiden kan varierer utifra hvor bor, men ligger vanligvis mellom 2 og 7 virkedager etter registrert innbetaling. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller vår transportpartner.

Levering i Norge:
Servicepakker leveres til ditt postkontor. Posten sender hentemelding på e-post og du vil i tillegg få hentemelding på SMS dersom du har valgt dette i din profil. Som kunde plikter du å følge med på status på din forsendelse. Euroheater AS er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke.

Dersom du ber Posten om å returnere varen, samt at du på forhånd melder fra til oss om at du benytter deg av angreretten innen fristen, skal du bare betale for returkostnaden.

Om din pakke ikke leveres innen avtalt tid kan du som kunde fastsette en rimelig tilleggsfrist. Skulle denne fristen oversittes kan du heve kjøpet og få pengene tilbake innen 14 dager.

Levering i Europa:
Euroheater AS benytter seg av UPS for levering av pakker til Europa. Pakken leveres på døren, dersom du ikke er hjemme ved levering må dette avtales med UPS.

6. Reklamasjon og angrerett

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal sendes skriftlig til post@eurohater.no. Du vil få svar fra en av våre saksbehandlere snarest mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra saksbehandler. På denne måten håndteres saken smidigst mulig og uten unødvendige returkostnader. Tilbakebetaling ved angring/reklamasjon som medfører kreditering, skal skje innen 14 dager etter mottak av retursendingen.

Angrerett og angrefrist – generell informasjon
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven, og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Når angreretten er bekreftet benytt følgende informasjon, merk at du som avsender selv står ansvarlig for returen og returkostnaden. 

Euroheater AS
Masteveien 8,
1481 Hagan, Norge

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom du beholder varen kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare) eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.

Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Før oppgjør finner sted, skal varen sendes i retur til selger snarest mulig -og innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt. Returkostnader må du dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

Reklamasjon – generell informasjon
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok risikoen for produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
  • Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
  • Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Har du ytterligere spørsmål om angrerett, angrefrist eller reklamasjoner kan du kontakte oss på e-post: pot@euroheater.no.

Kopier lenke

Del artikkel:

Eller kontakt post@euroheater.no for pris om produktet.