Om oss

I over 20 år har grunnlegger av EuroHeater AS og flere andre selskap jobbet med ulike innovasjonsløsninger for krevende arktiske vinterforhold. Dette krever erfaring i av og ha gjort det selv… mange ganger!

Mitt navn er Carl Ronny Olsen (Calle), og jeg har en bakgrunn som forretningsutvikler og innovatør for en rekke vinterprodukter. Disse produktene er blitt distribuert i over 7 kalde land. Tidligere har jeg jobbet for forsvaret og har i mange år reist til kalde arktiske områder, ofte under svært krevende vinterforhold. Dette har stilt store krav til utstyr og kvalitet når det gjelder!

Mine erfaringer med gode løsninger for å produsere mobil varme under kalde forhold har vist seg og være begrenset!

Et produkt som produserer varme med petroleumsprodukter og påfølgende avgasser, som igjen slippes ut, kan i ytterste konsekvens medføre dødsfall hvis ikke dette håndteres på riktig måte.

I Europa er det ingen gode løsninger produsert for mobil varme. Det som finnes, er østproduserte billige alternativer. Disse løsningene tilfredsstilte ikke mine krav til et pålitelig produkt med hensyn til egen sikkerhet (avgasser), levetid og ikke minst en garanti fra en produsent.

På bakgrunn av dette ble EuroHeater født:

Kvalitet

Robusthet

Effekt

Brukervennlighet

Fleksibel energi

Kopier lenke

Del artikkel:

Eller kontakt post@euroheater.no for pris om produktet.