Euroheater skal være med på industri dag
KJK 17. april 2024.

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Hotellvegen, 2060 Gardermoen,

Forsvarsmateriell (FMA) planlegger en omfattende anskaffelsesprosess for å revitalisere Kystjegerkommandoen (KJK). Prosjektet inkluderer en rekke artikler som er skreddersydd for KJKs behov og egenart, inkludert fartøy under 24 meter, C4IS-systemer, bordingsmateriell, sensorsystemer og UAV-er.

Industridagen vil være en viktig del av prosessen, der informasjon om bruksområdene for det nye utstyret og de overordnede kravene som må oppfylles, vil bli presentert. Dette vil gi leverandørene en forståelse av de konkrete utfordringene og behovene til KJK, slik at de kan utvikle og tilby løsninger som er best egnet for oppdragene til denne spesialiserte enheten.

Euroheater vil være med dagen for å tydeliggjøre hvordan Euroheater sine produkter er tilpasset forsvarets tjenester.

Eller kontakt post@euroheater.no for pris om produktet.